Dr. D. Despriet

.

Dr. D. Despriet

 

Dr. Dominiek Despriet volgde de opleiding geneeskunde aan de RUG (Gent) waar ze met grote onderscheiding afstudeerde als arts met optie ziekenhuisgeneeskunde.


Haar opleiding oftalmologie genoot ze aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Speciale aandacht ging daarbij uit naar cataractchirurgie en ooglidchirurgie.


Daarnaast heeft ze tijdens de opleiding ook de sub-specialiteiten kinderoogheelkunde en strabismuschirurgie als aandachtsgebied verder kunnen ontwikkelen.


In 2008 is ze gedoctoreerd in leeftijdsgebonden maculadegeneratie. 


Voor haar gepubliceerde wetenschappelijke artikelen klik hier